Агенция за преводи "Ивпресс"

Корпоративни клиенти

Абонаментно водене на фирмена кореспонденция

       Нашата цел е да бъдем в услуга на фирми и физически лица, които в ежедневната си работа имат нужда от компетентни преводачески услуги. Преводачите ни се одобряват според уменията и опита, който имат, на базата на притежавани дипломи, сертификати и други документи, удостоверяващи завършено образование или придобита професионална квалификация. 

          За  фирми  предлагаме възможност за абонаментно обслужване, включващо : 

» превод на фирмена документация; 

» изготвяне на официални преводи на документи; 

» водене на фирмена кореспонденция с чужбина; 

Английски, Немски и Френски език: 

- пакет до 25 страници на месец – 10%  отстъпка  на машинописна страница 

- пакет от 26 до 50 страници на месец – 15%   отстъпка  на машинописна страница

- пакет от 51 до 100 страници на месец – 20%  отстъпка  на машинописна страница

 

Гръцки, Италиански, Руски и Турски език: 

- пакет до 25 страници на месец – 12%  отстъпка  на машинописна страница 

- пакет от 26 до 50 страници на месец – 17%   отстъпка  на машинописна страница

- пакет от 51 до 100 страници на месец – 22%  отстъпка  на машинописна страница 

Подробностите се уточняват в договор за абонаментно обслужване. При установяване на добри партньорски взаимоотношения „Ив Пресс” изготвя преференциална ценова оферта, която подлежи на договаряне.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg